Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Avrupa Topluluğu sürecinde Türkiye, inşaat sektörü ve Özdoğanlar
2000'li yıllar ülkemize gelişme ve büyüme sürecinin hızlandığı yıllar olarak yansıdı. Avrupa Topluluğu katılım sürecinde de yaşandığı yeni milenyumun ilk yılları Türkiye'de en çok inşaat sektörünü etkiledi.

Küreselleşen dünyada teknolojik gelişmelerin ulaşım ve haberleşmede sağladığı başdöndürücü gelişmeler küçülen dünyanın çevresine uyum sağlamada zorlanan insan ve firmaları doğurdu.

İnşaat sektörü gelişmekte olan ülkeler için temel ve öncü sektörlerden biridir. Çünkü inşaat öncelikle altyapı sektörüdür. Altyapı, ekonominin ve toplumun tamamını ilgilendirir. Ayrıca inşaati, konut sektörü gibi her insanın en temel ihtiyacına cevap vermektedir. Son olarak inşaat doğrudan ve dolaylı olarak ikiyüzden fazla sektörü etkileyerek lokomotif sektör olma özelliğine sahiptir.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım sektör ve "durum" bizi çok yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir.

Özdoğanlar Grup bünyesindeki firmalar gelişen Türkiye'nin en hareketli ama değişken sektöründe yerini alırken hep tedirgin ama güvenle hareket ettiler.
Ülkenin krizlerden ilk ve en çok etkilenen ama sağlam bir altyapı, teknik donanım, ekip ve stratejiyle krizlerden ilk önce çıkılan sektöründe büyüyerek yer almak kolay değildi.

Ama Özdoğanlar bu süreci başarıyla tamamladılar. Biz Grup bünyesinde inşaatı lokomotik sektör olarak tanımladık.

Yeni milenyuma altyapımızı güçlendirerek girdik. Avrupa Birliği sürecinde ülkenin gereksinimlerini önceden belirleyerek teknik altyapıya kadar "ekip" faktörünü önemseyerek personele yani "insan"a yatırım yaptık.

Şimdi geleceğin altyapı ve üstyapısıyla giderek güçlenen, Avrupa Topluluğu'nda kendisine sağlan bir gelecek belirleyen Türkiye için çalışıyoruz.

Geçmiş yılların başarıya susayan ve kurumsallaşma gayretiyle, "emek yoğun" çalışan önemli projelere imza atan firmasıydık.

Bugün, ülke geleceği için gerekli olan projeleri sonuçlandıran "teknoloji yoğun" çalışan, makine parkı, proje ekipleri ve kurumsal yapısıyla geleceğe güvenle bakan Özdoğanlar Grup bünyesindeki firmaları yönetiyoruz.

Paylaştıkça artav başarıları ve mutlulukları çoğaltmak dileğiyle saygılar sunuyorum.

Saygılarımızla
ÖZDOĞANLAR GRUP
Binali Özdoğan
Grup Başkanı